shorts

On Hybrid Performance Shorts
Online Only

On

Hybrid Performance Shorts

$130.00
Polo Ralph Lauren Drawstring Jersey Shorts

Polo Ralph Lauren

Drawstring Jersey Shorts

$110.00
Polo Ralph Lauren Drawstring Jersey Shorts

Polo Ralph Lauren

Drawstring Jersey Shorts

$110.00
Polo Ralph Lauren Drawstring Jersey Shorts

Polo Ralph Lauren

Drawstring Jersey Shorts

$110.00
Emporio Armani Golf Shorts

Emporio Armani

Golf Shorts

$225.00
Emporio Armani VENTUS7 Performance Shorts

Emporio Armani

VENTUS7 Performance Shorts

$150.00
PT01 Seersucker Bermuda Shorts

PT01

Seersucker Bermuda Shorts

$275.00
PT01 Seersucker Bermuda Shorts

PT01

Seersucker Bermuda Shorts

$275.00
Greyson Montauk Stretch-Performance Shorts

Greyson

Montauk Stretch-Performance Shorts

$155.00
Ballin Houndstooth Linen Shorts

Ballin

Houndstooth Linen Shorts

$155.00
Ballin Houndstooth Linen Shorts

Ballin

Houndstooth Linen Shorts

$155.00
Ballin Tech-Twill Shorts

Ballin

Tech-Twill Shorts

$155.00
Ballin Tech-Twill Shorts

Ballin

Tech-Twill Shorts

$155.00
Ballin Tech-Twill Shorts

Ballin

Tech-Twill Shorts

$155.00
Ballin Tech-Twill Shorts

Ballin

Tech-Twill Shorts

$155.00
Ballin Stretch-Twill Shorts

Ballin

Stretch-Twill Shorts

$135.00
Ballin Stretch-Twill Shorts

Ballin

Stretch-Twill Shorts

$135.00
Ballin Stretch-Twill Shorts

Ballin

Stretch-Twill Shorts

$135.00
Arc'teryx Veilance Voronol Waterproof Shorts

Arc'teryx Veilance

Voronol Waterproof Shorts

$300.00
Reyn Spooner Aloha Stretch-Cotton Shorts

Reyn Spooner

Aloha Stretch-Cotton Shorts

$168.00
Reyn Spooner Aloha Stretch-Cotton Shorts

Reyn Spooner

Aloha Stretch-Cotton Shorts

$168.00
Reyn Spooner Aloha Stretch-Cotton Shorts

Reyn Spooner

Aloha Stretch-Cotton Shorts

$168.00
Re-HasH Printed Stretch-Cotton Shorts

Re-HasH

Printed Stretch-Cotton Shorts

$198.00
Re-HasH Printed Stretch-Cotton Shorts

Re-HasH

Printed Stretch-Cotton Shorts

$198.00
Re-HasH Printed Stretch-Cotton Shorts

Re-HasH

Printed Stretch-Cotton Shorts

$198.00
Emporio Armani VENTUS7 Performance Shorts

Emporio Armani

VENTUS7 Performance Shorts

$125.00
BOSS Slice Stretch-Cotton Shorts

BOSS

Slice Stretch-Cotton Shorts

$138.00
BOSS Slice Stretch-Cotton Shorts

BOSS

Slice Stretch-Cotton Shorts

$138.00
BOSS Slice Stretch-Cotton Shorts

BOSS

Slice Stretch-Cotton Shorts

$138.00
BOSS Slice Stretch-Cotton Shorts

BOSS

Slice Stretch-Cotton Shorts

$138.00
Mason's Stretch-Cotton Bermuda Shorts

Mason's

Stretch-Cotton Bermuda Shorts

$185.00
Mason's Stretch-Cotton Bermuda Shorts

Mason's

Stretch-Cotton Bermuda Shorts

$185.00
Derek Rose Linen Shorts

Derek Rose

Linen Shorts

$290.00
Derek Rose Linen Shorts

Derek Rose

Linen Shorts

$290.00
Mason's Stretch-Cotton Bermuda Shorts

Mason's

Stretch-Cotton Bermuda Shorts

$185.00
Greyson Snakefloral Performance Shorts

Greyson

Snakefloral Performance Shorts

$165.00
Greyson Polkaskull Performance Shorts

Greyson

Polkaskull Performance Shorts

$165.00
Polo Ralph Lauren Stretch-Cotton Twill Shorts

Polo Ralph Lauren

Stretch-Cotton Twill Shorts

$125.00
Polo Ralph Lauren Stretch-Cotton Twill Shorts

Polo Ralph Lauren

Stretch-Cotton Twill Shorts

$125.00
Polo Ralph Lauren Stretch-Cotton Twill Shorts

Polo Ralph Lauren

Stretch-Cotton Twill Shorts

$125.00
Greyson Montauk Stretch Performance Shorts

Greyson

Montauk Stretch Performance Shorts

$155.00
Greyson Montauk Stretch Performance Shorts

Greyson

Montauk Stretch Performance Shorts

$155.00
PT01 Linen-Cotton Bermuda Shorts

PT01

Linen-Cotton Bermuda Shorts

$275.00
PT01 Seersucker Bermuda Shorts

PT01

Seersucker Bermuda Shorts

$275.00
PT01 Seersucker Bermuda Shorts

PT01

Seersucker Bermuda Shorts

$275.00
PT01 Linen & Cotton Blend Shorts

PT01

Linen & Cotton Blend Shorts

$275.00
PT01 Linen-Cotton Bermuda Shorts

PT01

Linen-Cotton Bermuda Shorts

$275.00
PT01 Linen-Cotton Bermuda Shorts

PT01

Linen-Cotton Bermuda Shorts

$275.00
PT01 Linen-Cotton Bermuda Shorts

PT01

Linen-Cotton Bermuda Shorts

$275.00
Sol Angeles Stretch-Cotton Shorts

Sol Angeles

Stretch-Cotton Shorts

$168.00
Sol Angeles Drawstring Cotton Shorts

Sol Angeles

Drawstring Cotton Shorts

$138.00
Arc'teryx Veilance Secant Stretch Waterproof Shorts

Arc'teryx Veilance

Secant Stretch Waterproof Shorts

$280.00
Arc'teryx Veilance Secant Comp Weatherproof Shorts

Arc'teryx Veilance

Secant Comp Weatherproof Shorts

$280.00
Ballin Seersucker Shorts

Ballin

Seersucker Shorts

$135.00
Ballin Seersucker Shorts

Ballin

Seersucker Shorts

$135.00
Ballin Seersucker Shorts

Ballin

Seersucker Shorts

$135.00
Ballin Seersucker Shorts

Ballin

Seersucker Shorts

$135.00
Ballin Seersucker Shorts

Ballin

Seersucker Shorts

$135.00
Mason's Slim Fit Stretch Cotton Shorts

Mason's

Slim Fit Stretch Cotton Shorts

$110.99$185.00
Greyson Performance Stretch Shorts

Greyson

Performance Stretch Shorts

$98.99$165.00
Ballin Stretch Cotton Shorts

Ballin

Stretch Cotton Shorts

$53.99$135.00
Ballin Stretch Cotton & Linen Shorts

Ballin

Stretch Cotton & Linen Shorts

$80.99$135.00
Ballin Stretch Cotton & Linen Shorts

Ballin

Stretch Cotton & Linen Shorts

$80.99$135.00
On Hybrid Performance Shorts
Online Only

On

Hybrid Performance Shorts

$130.00
Polo Ralph Lauren Drawstring Jersey Shorts

Polo Ralph Lauren

Drawstring Jersey Shorts

$110.00
Polo Ralph Lauren Drawstring Jersey Shorts

Polo Ralph Lauren

Drawstring Jersey Shorts

$110.00
Polo Ralph Lauren Drawstring Jersey Shorts

Polo Ralph Lauren

Drawstring Jersey Shorts

$110.00
Emporio Armani Golf Shorts

Emporio Armani

Golf Shorts

$225.00
Emporio Armani VENTUS7 Performance Shorts

Emporio Armani

VENTUS7 Performance Shorts

$150.00
PT01 Seersucker Bermuda Shorts

PT01

Seersucker Bermuda Shorts

$275.00
PT01 Seersucker Bermuda Shorts

PT01

Seersucker Bermuda Shorts

$275.00
Greyson Montauk Stretch-Performance Shorts

Greyson

Montauk Stretch-Performance Shorts

$155.00
Ballin Houndstooth Linen Shorts

Ballin

Houndstooth Linen Shorts

$155.00
Ballin Houndstooth Linen Shorts

Ballin

Houndstooth Linen Shorts

$155.00
Ballin Tech-Twill Shorts

Ballin

Tech-Twill Shorts

$155.00
Ballin Tech-Twill Shorts

Ballin

Tech-Twill Shorts

$155.00
Ballin Tech-Twill Shorts

Ballin

Tech-Twill Shorts

$155.00
Ballin Tech-Twill Shorts

Ballin

Tech-Twill Shorts

$155.00
Ballin Stretch-Twill Shorts

Ballin

Stretch-Twill Shorts

$135.00
Ballin Stretch-Twill Shorts

Ballin

Stretch-Twill Shorts

$135.00
Ballin Stretch-Twill Shorts

Ballin

Stretch-Twill Shorts

$135.00
Arc'teryx Veilance Voronol Waterproof Shorts

Arc'teryx Veilance

Voronol Waterproof Shorts

$300.00
Reyn Spooner Aloha Stretch-Cotton Shorts

Reyn Spooner

Aloha Stretch-Cotton Shorts

$168.00
Reyn Spooner Aloha Stretch-Cotton Shorts

Reyn Spooner

Aloha Stretch-Cotton Shorts

$168.00
Reyn Spooner Aloha Stretch-Cotton Shorts

Reyn Spooner

Aloha Stretch-Cotton Shorts

$168.00
Re-HasH Printed Stretch-Cotton Shorts

Re-HasH

Printed Stretch-Cotton Shorts

$198.00
Re-HasH Printed Stretch-Cotton Shorts

Re-HasH

Printed Stretch-Cotton Shorts

$198.00
Re-HasH Printed Stretch-Cotton Shorts

Re-HasH

Printed Stretch-Cotton Shorts

$198.00
Emporio Armani VENTUS7 Performance Shorts

Emporio Armani

VENTUS7 Performance Shorts

$125.00
BOSS Slice Stretch-Cotton Shorts

BOSS

Slice Stretch-Cotton Shorts

$138.00
BOSS Slice Stretch-Cotton Shorts

BOSS

Slice Stretch-Cotton Shorts

$138.00
BOSS Slice Stretch-Cotton Shorts

BOSS

Slice Stretch-Cotton Shorts

$138.00
BOSS Slice Stretch-Cotton Shorts

BOSS

Slice Stretch-Cotton Shorts

$138.00
Mason's Stretch-Cotton Bermuda Shorts

Mason's

Stretch-Cotton Bermuda Shorts

$185.00
Mason's Stretch-Cotton Bermuda Shorts

Mason's

Stretch-Cotton Bermuda Shorts

$185.00
Derek Rose Linen Shorts

Derek Rose

Linen Shorts

$290.00
Derek Rose Linen Shorts

Derek Rose

Linen Shorts

$290.00
Mason's Stretch-Cotton Bermuda Shorts

Mason's

Stretch-Cotton Bermuda Shorts

$185.00
Greyson Snakefloral Performance Shorts

Greyson

Snakefloral Performance Shorts

$165.00
Greyson Polkaskull Performance Shorts

Greyson

Polkaskull Performance Shorts

$165.00
Polo Ralph Lauren Stretch-Cotton Twill Shorts

Polo Ralph Lauren

Stretch-Cotton Twill Shorts

$125.00
Polo Ralph Lauren Stretch-Cotton Twill Shorts

Polo Ralph Lauren

Stretch-Cotton Twill Shorts

$125.00
Polo Ralph Lauren Stretch-Cotton Twill Shorts

Polo Ralph Lauren

Stretch-Cotton Twill Shorts

$125.00
Greyson Montauk Stretch Performance Shorts

Greyson

Montauk Stretch Performance Shorts

$155.00
Greyson Montauk Stretch Performance Shorts

Greyson

Montauk Stretch Performance Shorts

$155.00
PT01 Linen-Cotton Bermuda Shorts

PT01

Linen-Cotton Bermuda Shorts

$275.00
PT01 Seersucker Bermuda Shorts

PT01

Seersucker Bermuda Shorts

$275.00
PT01 Seersucker Bermuda Shorts

PT01

Seersucker Bermuda Shorts

$275.00
PT01 Linen & Cotton Blend Shorts

PT01

Linen & Cotton Blend Shorts

$275.00
PT01 Linen-Cotton Bermuda Shorts

PT01

Linen-Cotton Bermuda Shorts

$275.00
PT01 Linen-Cotton Bermuda Shorts

PT01

Linen-Cotton Bermuda Shorts

$275.00
PT01 Linen-Cotton Bermuda Shorts

PT01

Linen-Cotton Bermuda Shorts

$275.00
Sol Angeles Stretch-Cotton Shorts

Sol Angeles

Stretch-Cotton Shorts

$168.00
Sol Angeles Drawstring Cotton Shorts

Sol Angeles

Drawstring Cotton Shorts

$138.00
Arc'teryx Veilance Secant Stretch Waterproof Shorts

Arc'teryx Veilance

Secant Stretch Waterproof Shorts

$280.00
Arc'teryx Veilance Secant Comp Weatherproof Shorts

Arc'teryx Veilance

Secant Comp Weatherproof Shorts

$280.00
Ballin Seersucker Shorts

Ballin

Seersucker Shorts

$135.00
Ballin Seersucker Shorts

Ballin

Seersucker Shorts

$135.00
Ballin Seersucker Shorts

Ballin

Seersucker Shorts

$135.00
Ballin Seersucker Shorts

Ballin

Seersucker Shorts

$135.00
Ballin Seersucker Shorts

Ballin

Seersucker Shorts

$135.00
Mason's Slim Fit Stretch Cotton Shorts

Mason's

Slim Fit Stretch Cotton Shorts

$110.99$185.00
Greyson Performance Stretch Shorts

Greyson

Performance Stretch Shorts

$98.99$165.00
Ballin Stretch Cotton Shorts

Ballin

Stretch Cotton Shorts

$53.99$135.00
Ballin Stretch Cotton & Linen Shorts

Ballin

Stretch Cotton & Linen Shorts

$80.99$135.00
Ballin Stretch Cotton & Linen Shorts

Ballin

Stretch Cotton & Linen Shorts

$80.99$135.00
Tailored for Canadian men, our designer collection of shorts features a variety of lengths, fits and fabrics, available in every colour palette from eye-catching brights to more muted tones.
Sign up for our newsletter to receive recommendations, exclusive discounts, and more.