Close
  Skip to content Skipto navigation

  Maurizio Baldassari

  Cotton Blend Cardigan

  $698.00

  Maurizio Baldassari

  Cotton Blend Cardigan

  $698.00

  Maurizio Baldassari

  Wool Cardigan

  $798.00

  Maurizio Baldassari

  Knit Cotton Cardigan

  $625.00

  Maurizio Baldassari

  Cotton Mock Neck Sweater

  $575.00

  Maurizio Baldassari

  Zip-Up Wool Sweater

  $725.00

  Maurizio Baldassari

  Cotton-Linen Cardigan

  $750.00

  Maurizio Baldassari

  Zip-Up Cotton Sweater

  $625.00

  Maurizio Baldassari

  Silk Blend Sweater

  $325.00

  Maurizio Baldassari

  Silk Blend Turtleneck

  $325.00

  Maurizio Baldassari

  Silk Blend Turtleneck

  $325.00

  Maurizio Baldassari

  Silk Blend Turtleneck

  $325.00

  Maurizio Baldassari

  Silk Blend Sweater

  $325.00

  Maurizio Baldassari

  Wool Cardigan

  $249.99  ($698.00)   Save 64%

  loading